Betingelser


Hotellejligheder

Reservations – og betalingsbetingelser

I forbindelse med en reservation forudbetales lejen generelt senest fjorten dage før ankomst. Såfremt forudbetaling ikke er modtaget indenfor denne tidsramme forbeholder Charlottehaven A/S sig ret til at annullere reservationen uden forudgående varsel.
Ved ophold af mere end en måneds varighed forudbetales generelt for efterfølgende måned den første hverdag i hver måned. Ved en reservation på mindre end en måned forudbetales generelt for hele opholdet.

Betalingen kan ske via kreditkort, såfremt Charlottehaven A/S har modtaget en underskreven autorisation fra kortets indehaver samt en tydelig kopi af for - og bagside af kreditkortet.
Ved betaling med udenlandske kreditkort påregnes et gebyr på 2,95 % af det fulde beløb.

Betalingen kan også ske via bankoverførsel til:

Danske Bank
Reg: 9541
Konto: 4777108948
Iban: DK 5430004777108948
Swiftcode. DABADKKK

Ved betaling via bankoverførsel fra udenlandsk bank pålægges et gebyr på 50 DKK.

Såfremt gæsten misligholder sin betalingsforpligtelse, eller såfremt gæsten væsentligt misligholder den indgåede reservation, og gæsten ikke senest fem dage efter skriftligt påkrav har rettet op på forholdet, kan Charlottehaven A/S ophæve reservationen med øjeblikkelig virkning samt kræve erstatning fra gæsten i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.


Afbestillingsregler

Reservationer på 6 nætter eller mindre kan afbestilles senest kl. 12 dagen før den bekræftede ankomstdato uden omkostning. Ved afbestilling senere end kl. 12 dagen før den bekræftede ankomstdato påregnes et gebyr på 50 % af den bekræftede lejeperiode, dog svarende til minimum 1 nat.
Såfremt du ønsker at forkorte dit ophold, bedes du venligst kontakte receptionen senest kl. 12:00 dagen før ny afrejsedag.
Ved forkortelser modtaget med mindre end 2 dages varsel påregnes et annulleringsgebyr på 50 % af den resterende leje, dog svarende til minimum 1 nat.

Reservationer på 7 nætter eller mere kan afbestilles senest 7 dage før den bekræftede ankomstdato uden omkostning. Ved afbestilling senere end 7 dage før den bekræftede ankomstdato påregnes et gebyr på 50 % af den bekræftede lejeperiode, dog svarende til minimum 2 nætter og maksimum 7 nætter.
Såfremt du ønsker at forkorte dit ophold, bedes du venligst kontakte receptionen senest 7 dage før ny afrejsedag. Ved forkortelser modtaget med mindre end 7 dages varsel påregnes et annulleringsgebyr på 50 % af den resterende leje, dog svarende til minimum 2 nætter og maksimum 7 nætter.

Ved gruppe-reservationer aftales afbestillingsreglerne særskilt og direkte med reservationsafdelingen.

Enhver afbestilling eller forkortelse af ophold skal ske skriftligt.

 

Serviceydelser

 • Det er gratis for hotelgæster at parkere i vores parkeringskælder. Vi har et begrænset antal pladser - først til mølle. Parkering i gadeplan er også muligt, men dette er ikke gratis. Takster kan oplyses i receptionen. Charlottehaven hæfter ikke for eventuelle skader eller tyveri i forbindelse med parkering foran receptionen eller i parkeringskælderen.
 • Én ugentlig rengøring af lejligheden samt skift af linned og håndklæder er inkluderet i lejen. Ekstra håndklæder skiftes efter behov. Yderligere rengøring kan mod betaling bestilles i receptionen.
 • Gæster i Charlottehaven har gratis adgang til Charlottehaven Health Club for det antal personer, som bor fast i lejligheden. Af sikkerhedsmæssige årsager har børn under 15 år ikke adgang til træningscenteret. Børn på minimum 5 år er velkomne i svømmebassinet, men skal være under konstant opsyn af en voksen.
 • Der er gratis internet i lejlighederne. 


Diverse

Lejlighederne lejes generelt for minimum en måned og maksimum seks måneder.

Receptionen er åben fra kl. 6.00 til 22.00. Lejligheden er til rådighed fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Check-ud skal ske senest kl. 11.00 på afrejsedatoen.
Lejligheden må ikke bebos af flere personer, end der er sengepladser til.

Senest to dage efter indflytningen skal eventuelle klager over mangler ved inventar eller andre forhold vedrørende lejligheden påtales i receptionen. Gæsten er ansvarlig for inventar under opholdet, og inden fraflytningen skal eventuelle beskadigelser afregnes.

Gæsten hæfter for alle skader, som gæsten eller dennes gæster forårsager udover almindelig slitage på det lejede.

Bortkomne lejlighedsnøgler samt fitnesskort faktureres kr. 200/stk.

Vi forbeholder os ret til at få adgang til lejligheden efter forudgående aftale med gæsten i forbindelse med rengøring, reparationer o. lign. – dog med undtagelse af nødstilfælde.

Vi anbefaler, at gæsten tegner egen rejseforsikring, idet Charlottehaven A/S ikke hæfter for gæstens ejendele i lejeperioden.

Glemte sager af værdi opbevares i 6 måneder.

I tilfælde af force majeure, som bl.a. krig og epidemiske sygdomme, har Charlottehaven A/S ret til at ophæve reservationen. I så fald returneres modtagne forudbetalinger til gæsten. Gæsten har ikke krav på yderligere kompensation.

Såfremt gæsten har brug for tilmelding til Folkeregisteret i arbejdsmæssig henseende bedes gæsten rette henvendelse til Borgerservice Østerbro, Trianglen 1, 2100 København Ø, tlf. 3366 3366.


KÆLEDYR ER TILLADT

 • Kæledyr er velkomne - det koster kr. 100 per nat per kældedyr.
 • I forbindelse med den ugentlige rengøring må kæledyr ikke gå frit rundt i lejligheden - hvis kæledyr er i lejligheden, skal de være i bur. Vores rengøringspersonale er ikke på noget tidspunkt ansvarlige for 'indlogerede' kæledyr.
 • I tilfælde af evakuering eller brand er det gæstens eget ansvar at tage hånd om deres kæledyr.
 • Kæledyr er velkomne i receptionsområdet forudsat, at de ikke forstyrrer andre gæster.
 • Kæledyr må ikke opholde sig i caféområdet eller i fitnesscentret.
 • Hvis vi oplever, at kæledyr gerenerer hotellets øvrige gæster, kan de ikke længere bo på hotellet.
 • Kæledyr må gerne ligge i hotellets møbler, men kun ved brug af særlige kæledyrstæpper, som bliver udleveret ved check-in.
 • Ved afrejse er det gæstens ansvar at aflevere alt kæledyrsudstyr (kurv, skåle mv.) til hotellet.
 • Gæstens kreditkort vil fungere som garanti for eventuelle skader på inventar forårsaget af kæledyret. I tilfæde af skader vil vi hæve et beløb, som dækker skaderne.


Der tages forbehold for eventuelle slåfejl, kursændringer og lignende.
 

Konferencer og møder

Afbestillingsregler

I henhold til Horestas standardregelsæt for kurser og konferencer gælder følgende:

Afbestilling mere end 6 uger før arrangementets afholdelse kan ske ved skriftlig meddelelse herom til Charlottehaven.
Ved afbestilling mindre end 6 uger før arrangementets afholdelse beregnes afbestillingsgebyr svarende til 65 % af den bekræftede pris.
Dog kan der kræves fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles.

Afbestilling af indtil 35 % af det bekræftede antal deltagere kan foretages uden afbestillingsgebyr indtil 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved senere afbestilling faktureres det bekræftede antal deltagere til fuld pris.

Frem til 5 hverdage før arrangementet kan deltagerantallet nedjusteres med 10% uden beregning.
Ved afbestilling forstås annullering, reduktion, afkortning og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.
Afbestilling skal altid foretages skriftligt.

Fitness & Health Club

1. Medlemskab
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Startpakken skal afvikles indenfor de 2 første måneder af medlemskabet. Startpakken er valgfri ved gentegning indenfor 12 måneder efter forrige medlemskabs ophør. For at undgå at komme på venteliste skal kontant medlemskaber fornys inden udløb.

2. Regler for at sætte sit medlemskab i bero
Meddelelse om bero kan kun ske ved personligt fremmøde eller fremsendelse af email til fitness@charlottehaven.com. Alle medlemskaber kan sættes i bero i op til 6 måneder (på12 måneder), dog minimum 14 dage ad gangen. Klippekort: Kan ikke sættes i bero. Ved tvivl om hvorvidt bero har fundet sted, er det til enhver tid medlemmets ansvar at bevise dette med kvittering. Medlemskabet kan ikke stilles i bero i opsigelsesperioden. Berosættelse koster 25 kr.

3. PBS aftale
Med en PBS aftale vil betalingen for dit medlemskab automatisk blive trukket direkte på din bankkonto den 1. hver måned via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Vi sørger for at tilmelde og afmelde dig.

4. Klippekort
1 klip gælder som et dagskort, dvs. adgang til alle faciliteter og hold ELLER squash én gang på samme dag. Klippekorts-kunder opnår ikke medlemsrabatter. Et klippekort er gyldigt 12 måneder efter køb.

5. Prisændringer
Charlottehaven Health Club forbeholder sig ret til at ændre i de nuværende kontingentpriser for PBS-aftaler med mindst 3 måneders skriftlig varsel.

6. Opsigelse af PBS-aftale
PBS-aftaler skal opsiges senest den sidste dag i måneden for at ophøre løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal ske skriftligt til Charlottehaven Health Club på fitness@charlottehaven.com.
Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage for PBS medlemskab. PBS m. binding i 6 måneder kan opsiges i den 5 måned af medlemskabet. Kontantmedlemskaber kan opsiges med løbende måned + 30 dage, det refunderede beløb vil blive udregnet ud fra et 11 måneders medlemskab og ikke på den rabatterede 12 måneders pris.Ved tvivl om hvorvidt opsigelse har fundet sted, er det til enhver tid medlemmets ansvar at bevise dette med kvittering for opsigelsen.Medlemskabet kan ikke opsiges i en beroperiode.

7. Medlemskort
Hvis medlemskortet bortkommer eller bliver beskadiget i medlemmets varetægt, opkræves et gebyr på kr. 60 for et nyt kort.

8. Helbredstilstand og ansvar
Medlemmer er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand tillader, at de deltager i de tilbudte aktiviteter. Træning i centret foregår på eget ansvar.

9. Beklædning og rengøring af maskiner
Ved træning skal alle medlemmer og gæster benytte indendørs træningstøj og sko. Der skal benyttes håndklæde ved træning i maskinerne. Alle maskiner tørres af efter endt brug med dertil ophængte papirhåndklæder. På squashbanen må der ikke benyttes sko med sorte eller meget mørke såler.

10. Afmelding af holdreservationer
Afbud til hold skal senest 2 timer før. Ved for sen afmelding opkræves et gebyr på kr. 25 for PBS medlemskaber og for kontantmedlemskaber fratrækkes 2 dage. For klippekort-medlemmer koster det et klip.

11. Bortvisning
Charlottehaven Health Club forbeholder sig retten, til at bortvise medlemmer og gæster uden nærmere angivelse af årsag. I disse tilfælde refunderes uudnyttede forudbetalte kontingenter med mindre, der er tale om grov misligholdelse af betingelserne for et medlemskab.

12. Dopingkontrol
Charlottehaven Health Club forbeholder sig ret til at få foretaget dopingkontrol. Såfremt et medlem eller gæst nægter at deltage i denne, resulterer det i bortvisning.

13. Aldersbegrænsning
Man skal være fyldt 15 år for at være medlem af Charlottehaven Health Club. Ansvaret ligger hos forældrene indtil medlemmet fylder 18 år. Forældre/værge er ansvarlig for betaling af medlemskab.

14. Værdigenstande
Vi anbefaler, at medlemmer og gæster opbevarer værdigenstande og andre genstande af værdi i aflåste skabe i omklædningsrummene, og Charlottehaven Health Club frasiger sig ansvaret for tab i tilfælde af tyveri af/og eller skade på medlemmers og gæsters værdigenstande.

15. Klippekort
Ved køb af klippekort gælder et klip per tjek ind. Afmelding skal ske dagen før. 1 klip vil blive fratrukket, hvis dette ikke overholdes. Ubrugte lektioner refunderes ikke. Klippekort er gyldige i 12 måneder fra udstedelsesdato.

16. Deltidsmedlemskab
Medlemmer med deltidsmedlemskab skal være ude af træningsfaciliteterne inden kl. 15.00 i hverdagene. Indtjek vil være lukket efter 14.45. I weekend og på helligdage kan der trænes fra kl. 14.00 – 20.00.

17. Ændringer i medlemsbetingelser
Ændringer i medlemsbetingelser varsles med 60 dage.

18. Personoplysninger
Det er medlemmets pligt at oplyse Charlottehaven om ændringer i kontaktoplysninger.

19. Renter og rykkergebyrer
Ved forsinket betaling af medlemskabskontingent, opkræver Charlottehaven renter og rykkergebyr i henhold til renteloven.

20. Nyhedsbrev
Ved oplysning af e-mail adresse til Charlottehaven Health Club, har Charlottehaven tilladelse til at sende nyhedsmail og andre tilbud til medlemmet.

21. Holdplan
Vi forbeholder os retten til ændringer i holdplanen samt nedskæring på hold i helligdage samt juli og august måned.

Café - større grupper

Grupper på mere end 10 henvises til vores booking: tlf. 3527 1520 eller e-mail booking@charlottehaven.com

Vær opmærksom på at placering af større grupper kan ske ved flere borde, dog altid tæt på hinanden.

Forudbetaling ved større selskaber
Vi opkræver forudbetaling ved selskaber på 10 og derover: husk at anføre navn og dato på arrangement på overførslen. Du er også velkommen til at komme forbi caféen og betale.

Danske Bank: reg.nr. 9541 - kontonr. 4777108948.

Selskaber og arrangementer

Generelle betingelser
25% moms og 15% betjening er inkluderet. Ved betaling med udenlandske kreditkort pålægges gebyr. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, årgangsændringer på vinen o.lign.

Betalingsbetingelser
Alle priser er nettopriser og baseret på deltagelse af minimum 30 voksne. Gælder også brunch, bryllup, konfirmation, reception mv. Priser for deltagelse af færre personer skal aftales særskilt.
Vores betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved fakturering er betalingsbetingelserne 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling pålægges rente på 1,5% pr. mdr. samt et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved alle selskaber og arrangementer i separat lokale skal der indbetales et reservationsgebyr på min. kr. 2.500,-, som ikke tilbagebetales ved annullering, men fratrækkes den endelige faktura.

Ved alle selskaber og arrangementer (dog ikke brunch og barnedåb) skal forudbetaling på 50% af beløbet ske senest 30 dage før afviklingsdatoen, og resten af beløbet betales efter arrangementet. Charlottehaven vil fremsende faktura på dette.

I særlige tilfælde forbeholder Charlottehaven sig ret til at opkræve forudbetaling på 100% af det aftalte beløb.

Ved brunchselskaber i caféen opkræves kun depositum à kr. 1.000,- pr. 10 voksne betalende. Beløbet overføres umiddelbart efter modtagelse af bekræftelse til vores bank – konto 9541 4777 108 948. Depositummet modregnes slutfaktura.

Alle priser er angivet i DKK og inkl. moms

Afbestillingsbetingelser/endeligt antal
Alle arrangementer kan ansvarsfrit annulleres skriftligt senest 60 dage før afholdelsen.
Ved annullering eller reduktion i deltagerantallet på mere end 10% har Charlottehaven krav på følgende godtgørelse:

50% af prisen inkl. moms for de for sent afbestilte ydelser, hvis annulleringen eller reduktionen sker mindre end 60 dage før arrangementets afholdelse.

75% af prisen inkl. moms for de for sent afbestilte ydelser, hvis annulleringen eller reduktionen sker mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse.

Frem til 5 hverdage før arrangementet kan deltagerantallet nedjusteres med 10% uden beregning.

Ved annullering forstås reduktion, afkortning, afbestilling og lignende.

Ved udeblivelse betales fuld pris inkl. moms for hele arrangementet.

Charlottehaven har krav på at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles f.eks. musik, dekorationer, særlig indkøbte ydelser fra tredjemand og lignende.

Diverse
Placeringen i vores selskabslokaler forestås af Charlottehaven medmindre andet er skriftligt aftalt.