Relaterede nyheder

Flere nyheder
Modtag vores månedlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om tilbud, events og nyttig information inden for vores afdelinger.

Artikel: Læringsrummets betydning for maksimalt udbytte

Tilbage til nyheder

Læringsrummet og 21st Century Learning Skills

Af Christine Skovgaard

I folkeskolen har de for længst lært det: borde og stole i lige rækker hører fortiden til. Når man træder ind i langt de fleste klasseværelser i dag står bordene i grupper, ude langs væggen eller i andre forskellige opstillinger.

Alligevel har vi en tendens til kun at bruge skolestil, når vi laver konferencer og efteruddannelse. Nogle gange sker det, fordi der ikke er plads til andet, andre gange fordi vi ønsker, at alle skal kunne se og høre taleren.

Men hvordan kan vi gøre det anderledes – og skal vi overhovedet lave om på en form, der fungerer? Når vi tager stilling til, hvordan bordene skal stå, skaber vi et læringsrum, som vi skal huske at tillægge betydning. I den pædagogiske Reggio Emilia filosofi kalder man sågar rummet for den tredje pædagog.
I undervisningsverdenen arbejder man i disse år med begrebet 21st Century Learning Skills. En række internationale forskere og virksomheder peger på, at det er vigtigt at udvikle en række særlige kompetencer hos skoleelever, så de kan begå sig i livet efter skolen. Disse 21. århundredes kompetencer er: kollaboration, problemløsning og innovation, videnskonstruktion, kompetent kommunikation, selvevaluering, it og læring*
Og hvis denne tankegang skal understøttes i læringsrummet, når det gælder efteruddannelse, møder og konferencer, må vi også i mødebranchen tænke i kreative baner. Gruppeborde er naturligvis med til at understøtte samarbejde, selvevaluering og kommunikation, men i møderummet kan vi også ønske os andre opstillinger, som kan tilpasses den enkeltes behov og den læring og aktivitet, vi ønsker skal foregå i rummet. Det kunne også være udnyttelse af uderummet, walk and talk, sofagrupper eller andet.

Muligheder og behov er forskellige, men vi skal huske at læringsrummet, og den ramme vi sætter, har betydning for deltagernes oplevelse. Vi behøver ikke smide den traditionelle skolestil ud med badevandet – men vi bør altid huske at være bevidste omkring, hvilket læringsrum vi ønsker, så vi sætter scenen rigtigt.

*Kilde: UCC.dk, EMU.dk

ET SKRÆDDERSYET SETUP er vores leveregel # 2 i Charlottehaven:
Ikke to konferencer er ens. Derfor indretter vi altid lokalet efter dagens indhold, konferencens karakter og antal deltagere. Sådan kan vi skabe de bedste betingelser for, at alle får det maksimale med hjem. Det er også muligt at benytte vores gårdhave som ekstra rum eller til pauser. 
Læs alle 7 leveregler  

Om forfatteren: Christine Skovgaard er afdelingschef i Nohrcon Danmark. En privat uafhængig virksomhed, som arrangerer flere hundrede kurser og konferencer om året i hele Norden. Christine er uddannet cand. mag i dansk og har over 10 års erfaring som kursus- og konferenceudvikler, og som ordstyrer på Nohrcon konferencer. Christine er desuden skribent for Charlottehaven og bidrager med interessante vinkler inden for feltet.