Events i Charlottehaven

Reservations – og betalingsbetingelser

Reservationer skal forudbetales 14 dage inden ankomstdatoen medmindre andet er aftalt. Såfremt forudbetaling ikke er modtaget inden den aftalte dato, forbeholder Charlottehaven sig ret til at annullere reservationen uden forudgående varsel.
Ved ophold på mere end én måneds varighed forudbetales første måned så pengene er Charlottehaven i hænde senest 14 dage inden ankomstdatoen. Efterfølgende måneder forudbetales så pengene er Charlottehaven i hænde senest den første i hver måned. Det vil fremgå specifikt af bekræftelsen, hvis reservationen kan betales ved ankomst eller faktureres til et firma.

Ved betaling med udenlandske firma kreditkort udstedt indenfor- og udenfor EU, samt alle private kreditkort udstedt uden for EU påregnes et gebyr på 2,95% af det fulde beløb.

Såfremt gæsten misligholder sin betalingsforpligtelse, eller på anden måde væsentligt misligholder vores generelle betingelser, og gæsten ikke senest fem dage efter skriftligt påbud har rettet op på forholdet, kan Charlottehaven A/S ophæve reservationen med øjeblikkelig virkning samt kræve erstatning fra gæsten i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.


Afbestillingsregler

Reservationer på 6 nætter eller færre kan afbestilles senest kl. 12.00 dagen før den bekræftede ankomstdato uden omkostning. Ved afbestilling senere end kl. 12.00 dagen før den bekræftede ankomstdato påregnes et gebyr på 50 % af den bekræftede lejeperiode, dog svarende til minimum 1 nat.
Forkortelser skal sendes til vores bookingafdeling senest kl. 12.00 dagen før den nye afrejsedato.
Ved forkortelser modtaget efter kl. 12.00 dagen før den nye afrejsedato påregnes et annulleringsgebyr på 50 % af den resterende lejeperiode, dog svarende til minimum 1 nat.

Reservationer på 7 til 30 nætter kan afbestilles senest kl. 12.00 7 dage før den bekræftede ankomstdato uden omkostning. Ved afbestilling modtaget efter kl. 12.00 7 dage før den bekræftede ankomstdato påregnes et gebyr på 50 % af den bekræftede lejeperiode, dog svarende til minimum 1 nat og maksimum 7 nætter.

Forkortelser skal sendes til vores bookingafdeling senest kl. 12.00 7 dage før den nye afrejsedato. Ved forkortelser modtaget efter kl. 12.00 7 dage før den nye afrejsedato påregnes et annulleringsgebyr på 50 % af den resterende lejeperiode, dog svarende til minimum 1 nat og maksimum 7 nætter.

Reservationer over 30 nætter kan afbestilles senest 30 dage før den bekræftede ankomstdato uden omkostninger. Ved afbestilling modtaget mindre end 30 dage før den bekræftede ankomstdato påregnes et gebyr på 100 % af den bekræftede lejeperiode, dog maksimum 30 nætter.

Forkortelser skal sendes til vores bookingafdeling senest 30 dage før den nye afrejsedato. Ved forkortelser modtaget mindre end 30 dage før den nye afrejsedato påregnes et annulleringsgebyr på 100 % af den resterende lejeperiode, dog maksimum 30 nætter.

Priser er baseret på bekræftede antal nætter. Ved forkortelser må der påregnes en stigning i prisen per nat for hele lejeperioden.

Enhver afbestilling eller forkortelse af ophold kan kun ske skriftligt via mail.


Afbestillingsregler for gruppereservationer

Reservation af 5 lejligheder eller flere er at betragte som en gruppereservation og kan ansvarsfrit afbestilles eller reduceres efter følgende regler:

a) Afbestilling af hele gruppen senest 60 dage før ankomstdato
b) Afbestilling af højst 50% af den oprindelige reservation kan ske indtil 30 dage før ankomstdato
c) Afbestilling af højst 25% af den oprindelige reservation kan ske indtil 14 dage før ankomstdato 

Ved afbestilling udover anførte kan hotellet kræve fuld betaling for det overskydende antal afbestilte værelser m.m.
Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning og lignende væsentlige ændringer i forhold til den endelige bekræftelse.

Afbestillingsgebyret udgør 100% af prisen på samtlige ydelser pr. afbestilt gruppedeltager. I tilfælde af udeblivelse (no show) medfører det fuld betaling for samtlige af de bestilte ydelser. Såfremt kunden ikke opdaterer i henhold til ovenstående tidsfrister, forbeholder hotellet sig ret til, per tidsfrist, at justere bestillingen efter bedste skøn.

Depositum: Et depositum, der svarer til 100% af det totale bekræftede beløb, skal være indbetalt til hotellet senest 1 måned før den første ankomst. Såfremt en gæst ankommer senere og/eller rejser før den bestilte periode, betales for hele den bestilte periode relateret til denne gæst.


Serviceydelser

Én ugentlig rengøring af lejligheden samt skift af linned og håndklæder er inkluderet i lejen, for reservationer på mindst 8 nætter. Ekstra håndklæder skiftes efter behov uagtet varigheden af reservationen. Yderligere rengøring kan mod betaling bestilles i receptionen.

Health Club: Indlogerede hotelgæster har gratis adgang til Charlottehaven Health Club. Af sikkerhedsmæssige årsager har børn under 15 år ikke adgang til træningscenteret. Børn mellem 5 år og 15 år er velkomne i poolen, men skal være under konstant opsyn af en voksen på mindst 18 år. Brusebad uden badetøj er påkrævet inden brug af poolen. Badehætte er ligeledes påkrævet, og kan udleveres i receptionen.

Der er gratis Wi-Fi i lejlighederne og i hele stueplan.

Parkering

Parkering ved Short Stay ophold (1-30 nætter) koster DKK 150 pr. 24 timer per bil eller en månedspris på DKK 1500 per bil.
Ved lange ophold på 30 nætter og derover er det gratis at parkere med én bil. Flere biler tillægges et ekstra gebyr på DKK 1500 per bil per måned.
Eventuelle parkeringsafgifter er for gæstens egen regning. Parkering foregår i vores parkeringskælder på pladser mærket "Service Apartments", eller foran receptionen i afmærkede båse. Vi har begrænset antal pladser, som ikke kan reserveres. Charlottehaven hæfter ikke for eventuelle skader eller tyveri i forbindelse med parkering på matriklen.

Diverse

Receptionen er åben 24/7. Check-in kan ske fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Check-ud skal være fuldført senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Forudsat det er muligt kan der dispenseres for en senere check-ud tid. Forudgående aftale laves med receptionen aftenen inden eller på afrejsedagen. Der vil blive tilskrevet et gebyr ved check-ud efter kl. 11.00.

Lejligheden må ikke bebos af flere personer, end der er booket og bekræftet.

Gæsten er ansvarlig for inventar under opholdet, og inden fraflytningen skal eventuelle beskadigelser eller mangler afregnes.
Gæsten hæfter for alle skader, som gæsten eller dennes gæster/kæledyr forårsager udover almindelig slitage. 
Vi forbeholder hos ret til at opkræve depositum for inventar mv. ved ankomst.

Vi forbeholder os ret til at få adgang til lejligheden efter at have informeret gæsten forudgående i forbindelse med rengøring, reparationer o. lign. - nødstilfælde er dog undtaget.

Vi anbefaler, at gæsten tegner egen rejseforsikring, idet Charlottehaven ikke hæfter for gæstens ejendele eller personskader under opholdet. Det anbefales at opbevare værdigenstande i lejlighedens sikkerhedsboks.
Glemte sager af værdi opbevares i én måned.

I tilfælde af force majeure, som bl.a. krig/vandskade og epidemiske sygdomme, har Charlottehaven ret til at ophæve reservationen. I så fald returneres modtagne forudbetalinger til gæsten. Gæsten har ikke krav på yderligere kompensation.

Såfremt gæsten har brug for tilmelding til Folkeregisteret i arbejdsmæssig henseende bedes gæsten rette henvendelse til Borgerservice Østerbro, Trianglen 1, 2100 København Ø, tlf. 3366 3366.


Betingelser for kæledyr

Kæledyr er velkomne i Charlottehaven mod et ekstra gebyr. Ved reservationer på 7 nætter eller færre tilskrives et gebyr på DKK 200 per kæledyr per nat. Ved reservationer på 8 nætter og længere tilskrives et gebyr på DKK 100 per kæledyr per nat.

I forbindelse med den ugentlige rengøring må kæledyr ikke gå frit rundt i lejligheden - hvis kæledyr er i lejligheden, skal de være i bur medbragt af gæsten. Charlottehaven er ikke på noget tidspunkt ansvarlig for 'indlogerede' kæledyr.

I tilfælde af evakuering eller brand er det gæstens eget ansvar at tage hånd om deres kæledyr. Kæledyr er velkomne i receptionsområdet forudsat, at de ikke forstyrrer andre gæster. Kæledyr må ikke opholde sig i caféområdet eller i fitnesscentret.
Hvis vi oplever, at kæledyr generer hotellets øvrige gæster, kan de ikke længere bo i hotellet.

Kæledyr må gerne ligge i hotelles møbler, men kun ved brug af særlige kæledyrsplaider som bliver udleveret af vores housekeeping.
Ved afrejse er det gæstens ansvar at aflevere alt kæledyrsudstyr (kurv, skåle mv.) til hotellet.

Gæsten kreditkort vil fungere som garanti for eventuelle skader på inventar forårsaget af kæledyret. I tilfælde af skader vil vi hæve et beløb, som dækker skaderne.

Der tages forbehold for eventuelle slåfejl, kursændringer og lignende.

Betingelser for hotellejligheder

Bankoplysninger:
Danske Bank
Reg: 9541
Konto: 4777108948
Iban: DK 5430004777108948
Swiftcode: DABADKKK