Events i Charlottehaven

Upcyclet kokkebeklædning

Vi når aldrig helt i mål, og vi møder hele tiden nye dilemmaer og udfordringer, men også muligheder i takt med udviklingen af nye produkter.

Et af vores nye partnerskaber er upcyclet kokkebeklædning og tjener-forstykker fra Textilia. Tøjet er fremstillet af kasseret tekstiler, der reducerer behovet for at udvinde flere ressourcer og producere nyt.

Små skridt på vejen mod ansvarligt forbrug og produktion - og små skridt mod målstregen, som hele tiden rykker sig.

Du kan læse mere på Textilias hjemmeside