Vær opmærksom på ændret åbningstider pga. Covid19. Læs mere om vores nye procedure, som gør dit besøg trygt.

Events i Charlottehaven

1. Medlemskab
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Startpakken skal afvikles indenfor de 2 første måneder af medlemskabet. Startpakken er valgfri ved gentegning indenfor 12 måneder efter forrige medlemskabs ophør. For at undgå at komme på venteliste skal kontant medlemskaber fornys inden udløb.

2. Regler for at sætte sit medlemskab i bero
Meddelelse om bero kan kun ske ved personligt fremmøde eller fremsendelse af email til [email protected] Alle medlemskaber kan sættes i bero i op til 6 måneder (på12 måneder), dog minimum 14 dage ad gangen. Klippekort: Kan ikke sættes i bero. Ved tvivl om hvorvidt bero har fundet sted, er det til enhver tid medlemmets ansvar at bevise dette med kvittering. Medlemskabet kan ikke stilles i bero i opsigelsesperioden. Berosættelse koster 50 kr.

3. PBS aftale
Med en PBS aftale vil betalingen for dit medlemskab automatisk blive trukket direkte på din bankkonto den 1. hver måned via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Vi sørger for at tilmelde og afmelde dig.

4. Klippekort
1 klip gælder som et dagskort, dvs. adgang til alle faciliteter og hold ELLER squash én gang på samme dag. Klippekorts-kunder opnår ikke medlemsrabatter. Et klippekort er gyldigt 12 måneder efter køb.

5. Prisændringer
Charlottehaven Health Club forbeholder sig ret til at ændre i de nuværende kontingentpriser for PBS-aftaler med mindst 3 måneders skriftlig varsel.

6. Opsigelse af PBS-aftale
PBS-aftaler skal opsiges senest den sidste dag i måneden for at ophøre løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal ske skriftligt til Charlottehaven Health Club på [email protected]
Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage for PBS medlemskab. PBS m. binding i 6 måneder kan opsiges i den 5 måned af medlemskabet. Kontantmedlemskaber kan opsiges med løbende måned + 30 dage, det refunderede beløb vil blive udregnet ud fra et 11 måneders medlemskab og ikke på den rabatterede 12 måneders pris.Ved tvivl om hvorvidt opsigelse har fundet sted, er det til enhver tid medlemmets ansvar at bevise dette med kvittering for opsigelsen.Medlemskabet kan ikke opsiges i en beroperiode.

7. Medlemskort
Hvis medlemskortet bortkommer eller bliver beskadiget i medlemmets varetægt, opkræves et gebyr på kr. 60 for et nyt kort.

8. Helbredstilstand og ansvar
Medlemmer er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand tillader, at de deltager i de tilbudte aktiviteter. Træning i centret foregår på eget ansvar.

9. Beklædning og rengøring af maskiner
Ved træning skal alle medlemmer og gæster benytte indendørs træningstøj og sko. Der skal benyttes håndklæde ved træning i maskinerne. Alle maskiner tørres af efter endt brug med dertil ophængte papirhåndklæder. På squashbanen må der ikke benyttes sko med sorte eller meget mørke såler.

10. Afmelding af holdreservationer
Afbud til hold skal senest 2 timer før. Ved for sen afmelding opkræves et gebyr på kr. 30 for PBS medlemskaber og for kontantmedlemskaber fratrækkes 2 dage. For klippekort-medlemmer koster det et klip.

11. Bortvisning
Charlottehaven Health Club forbeholder sig retten, til at bortvise medlemmer og gæster uden nærmere angivelse af årsag. I disse tilfælde refunderes uudnyttede forudbetalte kontingenter med mindre, der er tale om grov misligholdelse af betingelserne for et medlemskab.

12. Dopingkontrol
Charlottehaven Health Club forbeholder sig ret til at få foretaget dopingkontrol. Såfremt et medlem eller gæst nægter at deltage i denne, resulterer det i bortvisning.

13. Aldersbegrænsning
Man skal være fyldt 15 år for at være medlem af Charlottehaven Health Club. Ansvaret ligger hos forældrene indtil medlemmet fylder 18 år. Forældre/værge er ansvarlig for betaling af medlemskab.

14. Værdigenstande
Vi anbefaler, at medlemmer og gæster opbevarer værdigenstande og andre genstande af værdi i aflåste skabe i omklædningsrummene, og Charlottehaven Health Club frasiger sig ansvaret for tab i tilfælde af tyveri af/og eller skade på medlemmers og gæsters værdigenstande.

15. Klippekort
Ved køb af klippekort gælder et klip per tjek ind. Afmelding skal ske dagen før. 1 klip vil blive fratrukket, hvis dette ikke overholdes. Ubrugte lektioner refunderes ikke. Klippekort er gyldige i 12 måneder fra udstedelsesdato.

16. Deltidsmedlemskab
Medlemmer med deltidsmedlemskab skal være ude af træningsfaciliteterne inden kl. 15.00 i hverdagene. Indtjek vil være lukket efter 14.45. I weekend og på helligdage kan der trænes fra kl. 14.00 – 20.00.

17. Ændringer i medlemsbetingelser
Ændringer i medlemsbetingelser varsles med 60 dage.

18. Personoplysninger
Det er medlemmets pligt at oplyse Charlottehaven om ændringer i kontaktoplysninger.

19. Renter og rykkergebyrer
Ved forsinket betaling af medlemskabskontingent, opkræver Charlottehaven renter og rykkergebyr i henhold til renteloven.

20. Nyhedsbrev
Ved oplysning af e-mail adresse til Charlottehaven Health Club har Charlottehaven tilladelse til at sende nyhedsmail og andre tilbud til medlemmet.

21. Holdplan
Vi forbeholder os retten til ændringer i holdplanen samt reducering af hold på helligdage samt i juli og august måned.

Betingelser for Health Club

Vi ønsker et dopingfrit træningsmiljø. Derfor kan du risikere at blive indkaldt til dopingkontrol.