Events i Charlottehaven

Generelle betingelser

25% moms og 15% betjening er inkluderet. 


Betalingsbetingelser


Alle priser er nettopriser og baseret på deltagelse af følgende minimumsantal:
Bryllup, fest og reception: min. 50 pax.
Brunch, barnedåb og konfirmation: min. 30 pax.
Priser for deltagelse af færre personer aftales særskilt.

Vores betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved fakturering er betalingsbetingelserne 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling pålægges rente på 1,5% pr. mdr. samt et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved alle selskaber og arrangementer i separat lokale skal der indbetales et reservationsgebyr på min. kr. 2.500,-, som ikke tilbagebetales ved annullering, men fratrækkes den endelige faktura.

Ved alle selskaber og arrangementer (dog ikke brunch og barnedåb) skal forudbetaling på 50% af beløbet ske senest 30 dage før afviklingsdatoen, og resten af beløbet betales efter arrangementet. Charlottehaven vil fremsende faktura på dette.

I særlige tilfælde forbeholder Charlottehaven sig ret til at opkræve forudbetaling på 100% af det aftalte beløb.

Ved brunchselskaber i caféen opkræves kun depositum à kr. 1.000,- pr. 10 voksne betalende. Beløbet overføres umiddelbart efter modtagelse af bekræftelse til vores bank. Depositummet modregnes slutfaktura.

Ved betaling med udenlandske kreditkort pålægges gebyr.

 

Afbestilling og deltagerantal

Alle arrangementer kan ansvarsfrit annulleres skriftligt senest 60 dage før afholdelsen.
Ved annullering eller reduktion i deltagerantallet på mere end 10% har Charlottehaven krav på følgende godtgørelse:

50% af prisen inkl. moms for de for sent afbestilte ydelser, hvis annulleringen eller reduktionen sker mindre end 60 dage før arrangementets afholdelse.

75% af prisen inkl. moms for de for sent afbestilte ydelser, hvis annulleringen eller reduktionen sker mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse.

Frem til 5 hverdage før arrangementet kan deltagerantallet nedjusteres med 10% uden beregning.

Ved annullering forstås reduktion, afkortning, afbestilling og lignende.

Ved udeblivelse betales fuld pris inkl. moms for hele arrangementet.

Charlottehaven har krav på at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles f.eks. musik, dekorationer, særlig indkøbte ydelser fra tredjemand og lignende.

 

Diverse

Placeringen i vores selskabslokaler forestås af Charlottehaven medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ifølge restaurationslovens §29 er det på udskænkningssteder (restaurant, café, selskaber mv.) ikke tilladt at servere eller lade servere alkohol for unge under 18 år.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, årgangsændringer på vin o.lign.

Betingelser for selskaber

Bankoplysninger:
Danske Bank
Reg: 9541
Konto: 4777108948